Month: January 2020

G-Shock GW-5000-1JF

G-Shock GW-5000-1JF: Các G-Shock GW-5000-1JF là dành cho chỉ thị trường Nhật Bản nhưng là phổ biến với những người hâm mộ trên toàn thế giới G-Shock và có thể được tìm thấy trong một số cửa hàng …