Month: June 2019

Tìm và đo rò rỉ khí nén

Rò rỉ có thể là một nguồn năng lượng lãng phí đáng kể trong một hệ thống khí nén công nghiệp. Nếu khí nén là chất lỏng thủy lực, rò rỉ sẽ rõ ràng đến …