Category: Thời Trang Nữ

Singapore tạo đà phát triển bền vững cho ngành thời trang trong đại dịch

Singapore tạo đà phát triển bền vững cho ngành thời trang trong đại dịch

phát triển bền vững phát triển thành giải pháp hiệu quả cho ngành công nghiệp thời trang đảo quốc sư tử trong những năm gần đây. Thách thức từ đại dịch tác động sâu rộng của Covid-19 trong suốt sắp 2 năm qua đã buộc nhiều nhà bán lẻ ngành thời trang tại đảo quốc sư tử làm quen với định hướng …