Month: February 2019

Tràng An Ninh Bình

Tràng An Ninh Bình

Trung tâm chỉ có một khoảng cách ở thành phố Ninh Bình 7 km theo hướng. Hoàng phạm di sản Tràng An – Tam Cốc có nghĩa là 6.172 ha, là bảo vệ của họ. …