Month: January 2019

BƠM HÓA CHẤT POLYMER

Máy bơm hóa chất Polymer có áp dụng số đông trong lĩnh vực xử lý nước thải mang công dụng khiến chất trợ lắng, đông tụ và xử lý bùn. Dường như máy bơm hóa …