Tin nóng: Đứng từ phương diện Cục Quản lý giá để nhìn thuốc

Cần chặt chẽ trong kiểm nghiệm và cho phép lưu thông các mặt hàng thuốc sản xuất trong nước

Đứng từ nhiều góc nhìn pháp luật ta sẽ có toàn cảnh cụ thể của một vấn đề. Ở đây chúng ta sẽ nói một vài ví dụ cụ thể như việc đăng ký hay việc cho phép lưu thông các mặt hàng thuốc sản xuất, kiểm nghiệm mặt hàng thuốc và thiết bị Y tế trong nước chằng hạn. Mới đây thì việc đăng ký nhập khẩu cũng như kiểm tra chất lượng tốt hay chưa tốt đối với hàng hóa nhập khẩu đang gặp khó khăn. Đây cũng là nhiệm vụ cũng như là chức năng thuộc vấn đề về trọng tâm của cục. Lại nói tới vấn đề về giá cả của thuốc là một điều vô cùng đáng quan ngại mang tính thời sự. Mới đây đặc biệt là sự phát hiện và công bố công khai việc mua bán thuốc là thuộc về việc mua bán các gói thầu mua sắm nằm trong bệnh viện. Ở đây nhất định cần có sự tham gia mang tính đồng thời, Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính luôn đóng vai trò quan trọng cùng với ngành Y tế.

pháp luật

Lối đi nào cho những người bệnh đang cần thuốc tốt?

Trước tin tức đời sống trước vụ việc làm rúng động này thì ngoài việc cần một hội đồng chuyên môn để xem xét hay thực hiện các kiểm tra mang vấn đề về chuyên môn khía cạnh kỹ thuật như hiện nay ra thì chúng ta còn cần lập thêm hội đồng để quyết định về giá cả các loại thuốc tốt cho người bệnh, được phép sử dụng trong ngành y tế. Giá sẽ là yếu tố đánh vào những nơi lợi dụng thực trạng này để kiếm lời. Bàn về vấn đề hội đồng quyết định giá thì trong đó cần có đại diện của Cục Quản lý giá nhằm quản lý sát xao việc này, không để lại một lỗ hổng gì bên trong.

đời sống

Leave a Reply